աղբիւր

խնդիրն այն ա, որ դա ազատ ծա֊ի սահմանումն ա։

առաջին կէտն ասում ա՝

  • The freedom to run the program as you wish, for any purpose (freedom 0).

ու բան անել մի հանգոյց, նշանակում ա՝ խախտել ջիպիէլը, փաստացի։

#ազատ_խօսք #ազատ_ծա #ազատութիւն

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)

Despite getting attention as a healthier Twitter alternative, most Mastodon “federations” have remained small.

աղբիւր

լրագրողը նոյնիսկ չի ջոկում, որ «federation» չի, «instance» ա։ ու ֆեդերացիաները չէին փոքր, այլ հանգոյցները։

բայց կարեւորը, առանց ջոկելու՝ փնովելն ա։ #մաստոդոն #դաշինք #ազատ_խօսք #ազատութիւն

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)

պատմութիւն օրինազանց թուերի մասին՝ http://norayr.am/weblog/2016/08/20/պատմութիւն-օրինազանց-թուերի-մասին/ #դիւիդի #օրէնք #խօսք #խօսքի_ազատութիւն #ազատ_խօսք #թուեր #ծրագրաւորում #վերահսկողութիւն #ազատութիւն

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)