2022-01-18-8573804

հարիւր ճագարի հարցազրոյցի ձայնագրութիւնները՝

անցեալ շաբաթուայ՝

https://archives.anonradio.net/202201111600_gef.mp3

այսօրուայ ձայնագրութիւնը՝

https://archives.anonradio.net/202201181600_gef.mp3

#անոնռադիո #անոնռադիօ #հարցազրոյց #ռետրո_համակարգչութիւն #ռետրոհամակարգչութիւն #համակարգիչ #կարգիչ #գիրք #նաւարկութիւն #նաւ #ծրագրաւորում #երաժշտութիւն #արուեստ

բնօրինակ ծմակուտում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)

պիտակներ՝ անոնռադիո  անոնռադիօ  հարցազրոյց  ռետրո_համակարգչութիւն  ռետրոհամակարգչութիւն  համակարգիչ  կարգիչ  գիրք  նաւարկութիւն  նաւ  ծրագրաւորում  երաժշտութիւն  արուեստ