2022-01-11-8409801

ով չի լսել հարցազրոյցը, ահա ձայնագրութիւնը՝

https://archives.anonradio.net/202201111600_gef.mp3

շարունակութիւնը միւս շաբաթ նոյն ժամին։

#հարցազրոյց #ռետրո_համակարգչութիւն #ռետրոհամակարգչութիւն #համակարգիչ #կարգիչ #գիրք #նաւարկութիւն #նաւ #ծրագրաւորում #երաժշտութիւն #արուեստ

բնօրինակ ծմակուտում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)

պիտակներ՝ հարցազրոյց  ռետրո_համակարգչութիւն  ռետրոհամակարգչութիւն  համակարգիչ  կարգիչ  գիրք  նաւարկութիւն  նաւ  ծրագրաւորում  երաժշտութիւն  արուեստ