ինչո՞ւ են «հենգաութ» ակտիւացրած մարդիկ ջաբերում երեւում «էւեյ», ու ի՞նչ անել, եթէ դու այդ մարդն ես։ հաւէս հետազօտութիւն http://blog.vucica.net/2013/10/spurious-nonresponsive-xmpp-resource-messaging-xxxxxxx-under-google-talkhangouts.html

#հենգաութ #գուգլ #ջաբեր #չաթ #հետազօտութիւն

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)