աաա մեր փախած մարգինալ մայիսմէկեան երթը՝

http://www.youtube.com/watch?v=I7l_CoYi00w

ու այստեղ արդեն կա նոյն անարխիայի դրօշը

#աաա՜ #մայիսի֊մէկ #կորչի֊կապիտալիզմը #կապիտալիզմ #ազատութիւն #սէր֊խաղաղութիւն֊ւայֆայ #may1 #ցոյց #հաւաք #տեսանիւթ #հաւէս

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)

պիտակներ՝ աաա՜  մայիսի֊մէկ  կորչի֊կապիտալիզմը  կապիտալիզմ  ազատութիւն  սէր֊խաղաղութիւն֊ւայֆայ  may1  ցոյց  հաւաք  տեսանիւթ  հաւէս