Ժանսեմ (Հովհաննես Սեմերջեան)
«Պարուհի»
նվիրատու՝ Խաչատրյան Շահեն
Արցախ, Կերպարվեստի պետական թանգարան, Շուշի

Jensem (Hovhannes Semerdjian)
“The dancer”
Artsakh, State museum of fine arts, Shushi

#armenian-painters #jansem #jensem #jean-jansem #Hovhannes-Semerdjian #art #painters #paintings #girl #dancer #French #Armenian #Shush #Soushi #Artsakh

#հայ֊նկարիչներ #Ժանսեմ #Հովհաննես֊Սեմերջեան #արվեստ #նկար #աղջիկ #պարուհի

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)