C++ is a horrible language. It’s made more horrible by the fact that a lot of substandard programmers use it, to the point where it’s much much easier to generate total and utter crap with it. Quite frankly, even if the choice of C were to do nothing but keep the C++ programmers out, that in itself would be a huge reason to use C.

Linus Torvalds, here.

#linus #linus_torvalds #git #programming_languages #programming-languages #c++ #c #programming

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)

Linus says, he bought a PC after VIC-20 and Sinclair, in order to not write software he needs himself, but to work on a supported platform which has a community, therefore to be able to buy software written by others, and then he learnt about Unix, and wanted to run Unix at home, he said - “How hard could it be?”, and it turned out he could not, because it was “expensive as hell” and targeted and marketed for banks. (:

https://youtu.be/MShbP3OpASA?t=4m37s

#linus

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)

linus 

@{համարյա թե չէ ; ach94er@spyurk.am} յետ, դեպի #անցեալ, մի քիչ էլ #ջիջիլ, թե ինչ #հաւէս է խաղալը։

#հաւէս #հավես #էկրանահան #դեբիան #վուդի #գնու #լինուքս #լինուս #այբիէմ #հայերեն #հայերեն #լափթոփ #ռետրո #երաժշտություն #ամելի #ամելի֊փուլեն #վմեյքեր #գնոմ #եռագույն #գիմփ #նեթսքեյփ #պատմություն #աբիվորդ #գեդիթ #կոնսոլ #մոզիլա #ձայն #screenshot #retro #debian #woody #amelie #amelia-poulen #gimp #history #armenian #abiword #gedit #xpdf #netscape #mozilla #gqview #sound #mozilla #timidity #gnome #gkb #video #thinkpad #ibm #laptop #gnu #linux #oss #sndconfig #isapnptools #playmidi #linus #sound #voice

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)

ետ, դէպի անցեալ, @{համարյա թե չէ ; ach94er@spyurk.am} պենտիում 100 մհ, 24 մբ օպերատիւ յիշողութիւն։ դեբիան վուդի։ խաղալիք։ ։Ճ

#հաւէս #հավես #էկրանահան #դեբիան #վուդի #գնու #լինուքս #լինուս #այբիէմ #հայերեն #հայերեն #լափթոփ #ռետրո #երաժշտություն #ամելի #ամելի֊փուլեն #վմեյքեր #գնոմ #եռագույն #գիմփ #նեթսքեյփ #պատմություն #աբիվորդ #գեդիթ #կոնսոլ #մոզիլա #ձայն #screenshot #retro #debian #woody #amelie #amelia-poulen #gimp #history #armenian #abiword #gedit #xpdf #netscape #mozilla #gqview #sound #mozilla #timidity #gnome #gkb #video #thinkpad #ibm #laptop #gnu #linux #oss #sndconfig #isapnptools #playmidi #linus #sound #voice

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)

Հեյ, @{համարյա թե չէ ; ach94er@spyurk.am} ։Ճ

Համարեա թե ճանապարհորդութիւն դեպի անցեալ է։ (:

Քո լափթօփով խաղ եմ անում։ (:

http://youtu.be/pWMo8Y0fOOo

հաւէս է ։Ճ

#հաւէս #հավես #էկրանահան #դեբիան #վուդի #գնու #լինուքս #լինուս #այբիէմ #հայերեն #հայերեն #լափթոփ #ռետրո #երաժշտություն #ամելի #ամելի֊փուլեն #վմեյքեր #գնոմ #եռագույն #գիմփ #նեթսքեյփ #պատմություն #աբիվորդ #գեդիթ #կոնսոլ #մոզիլա #ձայն #screenshot #retro #debian #woody #amelie #amelia-poulen #gimp #history #armenian #abiword #gedit #xpdf #netscape #mozilla #gqview #sound #mozilla #timidity #gnome #gkb #video #thinkpad #ibm #laptop #gnu #linux #oss #sndconfig #isapnptools #playmidi #linus #sound #voice

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)