Marx taught that luxury is as much a vice as poverty and that our goal should be to be much, not to have much. (I refer here to the real Marx, the radical humanist, not to the vulgar forgery presented by Soviet communism.) Erich Fromm, “To have or to be” #erich-fromm #fromm #marx #philosophy #psychology #socialism #communism #bourgeois #future #values #quote #ussr

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)

Marx taught that luxury is as much a vice as poverty and that our goal should be to be much, not to have much. (I refer here to the real Marx, the radical humanist, not to the vulgar forgery presented by Soviet communism.)

Erich Fromm, “To have or to be”

#erich-fromm #fromm #marx #philosophy #psychology #socialism #communism #bourgeois #future #values #quote #ussr #cccp #ссср #humanism #խսհմ #սովետ #ֆրոմ #մարքս #էրիխ֊ֆրոմ #փիլիսոփայություն #հոգեբանություն #սոցիալիզմ #կոմունիզմ #ապագա #արժեքներ

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)

Socialism and communism quickly changed from a movement whose aim was a new society and a new man into one whose ideal was a bourgeois life for all, the universalized bourgeois as the men and women of the future.

Erich Fromm, “To have or to be”

#erich-fromm #fromm #philosophy #psychology #socialism #communism #bourgeois #future #values #quote

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)

Ուզում եմ կիսվել նկարով, որ արել եմ Թբիլիսիի գրախանութներից մեկում 2009 թվին։ Ելքին չհասած, դրամարկղի մոտ, վաճառում են Էրիխ Ֆրոմ ու Պիտիրիմ Սորոկին։

Would like to share with you a photo I have made in one of #Tbilisi book shops, back in #2009 They sell #Erich-Fromm on the way out near the cache desk

#ადამიანის სული ადამიანის უნარი #სიკეთისა და #ბოროტებისა #ადამიანი #მგელია თუ #ცხვარი? #ძალადობის განსხვავებული ფორმები #Թբիլիսի #Տփղիս #Էրիխ֊Ֆրոմ #Ֆրոմ #Պիտիրիմ֊Սորոկին #հոգեբանություն #գիրք #գրքեր #თბილისი #ერიხ-ფრომი #ადამიანის-სული #პიტირიმ-სოროკინი #Pitirim-Sorokin #ხელოვნების-კრიზისი #ჩვენი-დროის-კრიზისი #The-crisis-of-our-age #წიგნი #წიგნები #book #books #georgian #վրացերեն #գրախանութ #წიგნის-მაღაზია #book-shop

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)