@{Իմանդես Իմաստասեր (Imandes) ; imandes@spyurk.am} is reading the book about #Georgian #French #painter #Vera-Pagava #ENTRÉE #Café #Tbilisi #Georgia #Pagava #art #photo #Վերա֊Պագավա #Թբիլիսի #Վրաստան #ֆոտո #լուսանկարներ #սրճարան #փողոց #քաղաք ##################

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)