#փաստորեն ջփսով օպերան ավելի ճշգրիտ է որոշում տեղանքը

mit #GPS gerat Opera erkennt #Standort genauer

#օպերա #տեղանք #սփիւռք #ն900 #թեստ #համացանց #opera #location #maemo #n900 #test

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)