ուժիւպիսի սահմանադրութիւն՝

Ամէն մէկն ունի Վիլնելէ գէտի մօտ ապրելու իրաւունք, իսկ Վիլնելէ գետն իրաւունք ունի հոսել ամէն մարդու կողքով։

Ամէն մէկն ունի տաք ջրի, ձմեռը՝ տունը տաքանալու, եւ կղմինդրից կտուր ունենալու իրաւունք։

Ամէն մէկն ունի մեռնելու իրաւունք, բայց դա պարտաւորութիւն չէ։

Ամէն մէկն ունի սխալների իրաւունք։

Ամէն մէկն ունի ուրոյն լինելու իրաւունք։

Ամէն մէկն ունի սիրելու իրաւունք։

Ամէն մէկն ունի սիրուած չլինելու իրաւունք, բայց դա պարտադիր չէ։

Ամէն մէկն ունի աչքի չընկնող եւ անյայտ լինելու իրաւունք։

Ամէն մէկն ունի պարապ մնալու իրաւունք։

Ամէն մէկն ունի կատու սիրելու եւ իր մասին հոգալու իրաւունք։

Ամէն մէկն ունի շուն պահելու իրաւունք, մինչեւ իրենցից մէկը չմռենի։

Շունն ունի շուն լինելու իրաւունք։

Կատուն պարտաւոր չէ սիրել իր տիրոջը, սակայն պէտք է օգնի անհրաժեշտութեան ժամանակ։

Երբեմն ամէն մէկն ունի իր պարտաւորութիւնների մասին բանիմաց չլինելու իրաւունք։

Ամէն մէկն ունի կասկածելու իրաւունք, սակայն դա պարտաւորութիւն չէ։

Ամէն մէկն ունի երջանիկ լինելու իրաւունք։

Ամէն մէկն ունի ոչ երջանիկ լինելու իրաւունք։

Ամէն մէկն ունի լուռ մնալու իրաւունք։

Ամէն մէկն ունի հաւատալու իրաւունք։

Ոչ մէկ չունի բռնութեան իրաւունք։

Ամէն մէկն ունի իր անկարեւորութիւնը գնահատելու իրաւունք։

Ոչ մէկ չունի յաւիտենականութիւն նախագծելու իրաւունք։

Ամէն մէկն ունի հասկանալու իրաւունք։

Ամէն մէկն ունի ոչ մի բան չհասկանալու իրաւունք։

Ամէն մէկն ունի ամէն ազգի լինելու իրաւունք։

Ամէն մէկն ունի իր ծնունդը նշելու կամ չնշելու իրաւունք։

Ամէն մէկը պէտք է յիշի իր անունը։

Ամէն մէկը կարող է կիսուել նրանով, ինչ ունի։

Ոչ մէկ չի կարող կիսուել նրանով, ինչ չունի։

Ամէն մէկն ունի եբղայրներ, քոյրեր եւ ծնողներ ունենալու իրաւունք։

Ամէն մէկը կարող է լինել անկախ։

Ամէն մէկը պատասխանատու է իր ազատութեան համար։

Ամէն մէկն ունի լացելու իրաւունք։

Ամէն մէկն ունի չհասկացուած լինելու իրաւունք։

Ոչ մէկ չունի իրաւունք այնպէս անել, որ ուրիշն իրեն մեղաւոր զգայ։

Ամէն մէկն ունի իւրայատուկ լինելու իրաւունք։

Ամէն մէկն ունի իրաւունքներ չունենալու իրաւունք։

Ամէն մէկն ունի չվախենալու իրաւունք։

Չպարտուել։

Չպատասխանել կռուով հետ։

Չյանձնուել։

#սահմանադրութիւն #ուժիւպիս #վիլնիւս #լիտուա #իրաւունք #արուեստ #ազատութիւն

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)