Ժան Գառզու (Գառնիկ Զուլումեան) «Ջրանցք Վենետիկում» Արցախ, Կերպարվեստի պետական թանգարան, Շուշի

Jean Carzou(Karnik Zouloumian) “The Canal in Venice" Artsakh, State museum of fine arts, Shoushi

#հայ֊նկարիչներ #Ժան֊Գառզու #Գառզու #Գառնիկ֊Զուլումեան #արվեստ #նկար #Վենետիկ #ջրանցք #Շուշի #Արցախ #կերպարվեստ

#armenian-painters #Carzou #Garzou #Jean-Carzou #Karnik-Zouloumian #art #painters #paintings #canal #Venice #French #Armenian #Shushi #Shoushi #Artsakh

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)

Կերպարվեստի պետական թանգարան, Շուշի, Արցախ

State museum of fine arts, Shoushi, Artsakh

#Արցախ #կերպարվեստ #արվեստ #շենք #քաղաք #Շուշի #փողոց #թանգարան #ճարտարապետություն #պատմություն #լուսանկարներ #ֆոտո

#Artsakh #Shoushi #Shushi #art #building #museum #street #architecture #history #city #Nagorno-Karabakh #photos #photo

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)