2022-07-10-12601703

կոսենկօ֊ն՝ այօսի համար դեհանսերի մասին՝ https://bibliogram.pussthecat.org/p/Cflu-FWF-jh

հիմա այօս ընկերներս օրհնեալ են լինելու։

#այօս #օրհնեալ #կոսենկօ #ֆոտո #ֆոտօ #լուսանկարչութիւն

բնօրինակ ծմակուտում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)

պիտակներ՝ այօս  օրհնեալ  կոսենկօ  ֆոտո  ֆոտօ  լուսանկարչութիւն