2021-08-26-5446710

եթէ չէք լսում gregf’֊ի perinde ac cadaver հաղորդումը այս պահին, ապա լսէք՝ https://anonradio.net.

իսկ եթէ եթերն արդէն աւարտուել ա, ահա, գտէք perinde ac cadaver անոնռադիօյի արքիւներում։

#լսելիք #երաժշտութիւն #արուեստ #անոնռադիօ

բնօրինակ ծմակուտում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)

պիտակներ՝ լսելիք  երաժշտութիւն  արուեստ  անոնռադիօ