2021-08-25-5429968

ի՞նչ էք մտածում այս մասին՝ https://mastodon.social/@dansup/106804246768186497

#դաշնեզերք #ազատութիւն

բնօրինակ ծմակուտում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)

պիտակներ՝ դաշնեզերք  ազատութիւն