եկել էր մեր սենեակ եւ հարցնում էր որ առաջարկենք իր ասպիրանտուրայի հետազօտութեան թեմա։ ու մերոնք հաւէսի ընկան, եւ ոգեւորուած ինչ֊որ բաներ էին առաջարկում։

ես կարծում եմ, որ այնքան վատ չէ մարդու տնայինն անել, որքան առաջարկել իրեն հետազօտութեան թեմա։ իսկ հարցնելը նոյնն է, ինչպէս ասենք եթէ գրողն հարցնէր, թէ ինչի մասին գիրք գրի, կամ նկարիչը՝ թէ ի՞նչ նկարի։

նաեւ շատ հետաքրքիր է որ զրոյցի մասնակիցներից ոչ ոք չմտածեց, ոչ միայն որ հարցնելն է անկապ, այլ եւ պատասխանելը։

#հետազօտութիւն #թեմա #մարդիկ

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)