վայբերը, պարզւում է, երբ պատահի, պարբերաբար, անկապ տեղը խցիկին է դիմում՝

http://norayr.arnet.am/weblog/2014/12/08/13500/

#վայբեր #էկրանահան #անդրոիդ #անվտանգութիւն #գաղտնիութիւն #խցիկ #ուտենց

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)