ընկերս կոնֆերանս էր գնացել դուրս, ասում է․ — այնքան հաւէս մարդիկ եմ հանդիպել։ ասենք պատկերացրու վիճակագրութիւնը․ գիտե՞ս քանի հոգի Յոլա խելախոս ուներ։ ։ՃՃՃ

#կոնֆերանս #վիճակագրութիւն #Յոլա #ճաշակ #մարդիկ #զրոյց

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)