փաստօրէն, ռուսերէնի ուղղագրութիւնն էլ փոփոխութեան պատճառով աւելի շատ է համատեքստից կախուած։ իրենք առաջ ունէին мир ու мiр որ նշանակում էին խաղաղութիւն կամ աշխարհ։

#ռուսերէն #ուղղագրութիւն #սովետ #աշխարհ #խաղաղութիւն #########

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)