2013-03-30-164026

She became Magritte’s model and they married in the fall of #1923. http://en.wikipedia.org/wiki/Georgette_Berger #Rene-Magritte #Georgette-Berger #photo #photos #pipe #Magritte #art #Ռենե֊Մագրիտ #Ժորժետ֊Բերգեր #ֆոտո #լուսանկարներ #ծխամորճ #Մագրիտ #արվեստ

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)

պիտակներ՝ 1923  Rene-Magritte  Georgette-Berger  photo  photos  pipe  Magritte  art  Ռենե֊Մագրիտ  Ժորժետ֊Բերգեր  ֆոտո  լուսանկարներ  ծխամորճ  Մագրիտ  արվեստ