ասք կենդանագրության մասին

http://chuck.cs.princeton.edu/ChucK : Strongly-timed, Concurrent, and On-the-fly

Audio Programming Language

_ու տենց _

պիտակներ՝ ԳՆՈՒ/Լինուքս  երաժշտութիւն  էլեկտրոնիկա  ծրագրաւորում  տեղեկատուական տեքնոլոգիաներ  տեսանիւթ