Պզտիկ կղզի մը ծովուն մէջ
Օդանաւէն եթէ նայիս
Այնքան մինակ կʼերեւայ որ
Սիրել կʼուզես

Զահրատին նուիրուած դիմագրքի էջը

#Զահրատ #Zahrad #պոեզիա #գընալը֊կղզի #կղզի #ծով

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)