You can fool all the people some of the time, and some of the people all the time, but you cannot fool all the people all the time.

հնարաւոր ա խաբել բոլոր մարդկանց՝ երբեմն, եւ որոշ մարդկանց՝ միշտ, բայց չի լինի խաբել բոլոր մարդկանց՝ միշտ։

աբրահամ լինքոլնը՝ ժողովրդավարութեան մասին։

#ժողովրդնվարութիւն #լինքոլն #մէջբերում #քաղաքականութիւն

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)