2024-07-08-24081051

>ինչպէս տեսնում ենք, llm֊ներն ըստ էութեան վստահաբար ստող մեքենաներ են, որ երբեմն կարող են մատնել մասնաւոր տուեալներ կամ գրագողութիւն անել, այդ ընթացքում ծախսելով եռանդուժի ահռելի ծաւալներ՝ ուրախութեամբ օգտագործելով բոլոր տրամադրուած gpu֊ները՝ դա խնդիր է, որի հետ արդէն առերեսուել ենք կրիպօարժոյթների ոլորտում։

>այսպիսով, նպատակայարմար չենք գտնում առաքել նման մի լուծում վիվալդի դիտարկչի հետ։ աշխարհում արդօն բաւական կեղծ տեղեկատւութիւն է, եւ կարիք չկայ այն շատացնելու։

>մենք չենք կիրառի llm որ աւելացնենք չաթ բոտ, ամփոփելու լուծում կամ ֆորմաները լրացնելու առաջարկող շարժիչ մինչեւ աւելի խստապահանջ եւ ճշգրիտ լուծումների առկայ լինելը։

աղբիւր

բնօրինակ՝

So, as we have seen, LLMs are essentially confident-sounding lying machines with a penchant to occasionally disclose private data or plagiarise existing work. While they do this, they also use vast amounts of energy and are happy using all the GPUs you can throw at them which is a problem we’ve seen before in the field of cryptocurrencies.

As such, it does not feel right to bundle any such solution into Vivaldi. There is enough misinformation going around to risk adding more to the pile. We will not use an LLM to add a chatbot, a summarization solution or a suggestion engine to fill up forms for you until more rigorous ways to do those things are available.

#վիվալդի #դիտարկիչ #աբ #արհեստական_բանականութիւն

բնօրինակ ծմակուտում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)

պիտակներ՝ վիվալդի  դիտարկիչ  աբ  արհեստական_բանականութիւն