2024-04-17-22993469

մի քանի օր առաջ թարմացրի postmarketos֊ը, ու սէնց եղաւ՝

ERROR: unsupported "filesystem()
https://postmarketos.org/troubleshooting

յղումով իրականում ոչ մի հետաքրքիր բան չկար։ կար նման դէպք բայց դա այլ դէպք ա։

իրենք բութ լոադերն են ֆիքսում։

իսկ ինձ մօտ այն նորմալ էր, միջուկը բեռնուած էր, չէր կարողանում ապակրիպտաւորել կամ մաունթել ապակրիպտաւորումից յետոյ root բաժինը։

իրենց խորհուրդն էր՝ քաշել postmarketos֊ի դիտրիբուտիւ, տեղակայել sd քարտի վրայ, բեռնել համակարգ դրանից, յետոյ աշխատեցնել բութը ֆիքսող հրաման՝

update-u-boot -d /dev/mmcblk2

նախ ես ուզեցի էլ չտեղակայել sdcard֊ի վրայ postmarketos՝ ես արդէն ունեմ դրա վրայ մաեմօ։

բութ եղայ, նայեցի բաժիններն ինչ անուններ ունեն՝

root@devuan-pinephone:~# lsblk
NAME     MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
mmcblk0   179:0  0 28.9G 0 disk
├─mmcblk0p1 179:1  0 128M 0 part /boot
└─mmcblk0p2 179:2  0 28.8G 0 part /
zram0    254:0  0 256M 0 disk [SWAP]
mmcblk2   179:256 0  29G 0 disk
├─mmcblk2p1 179:257 0 243M 0 part
└─mmcblk2p2 179:258 0 28.7G 0 part
mmcblk2boot0 179:512 0  4M 1 disk
mmcblk2boot1 179:768 0  4M 1 disk

օկէյ, բա ո՞րն ա ընթացիկ արմատը՝

root@devuan-pinephone:~# cat /etc/fstab
# fstab for arm system
none /sys/kernel/debug debugfs defaults 0 0
/dev/mmcblk0p1 /boot ext2 defaults 0 1

mmcblk0֊ն ա իսկականը՝ այսինքն sd քարտինը։ հետեւաբար mmcblk2֊ը ներքին emmc֊ն ա։ ապակրիպտաւորենք բաժինը՝

root@devuan-pinephone:~# cryptsetup luksOpen /dev/mmcblk2p2 pmosroot
Enter passphrase for /dev/mmcblk2p2:

հիանալի, հիմա ստեղծուել ա /dev/mapper/pmosroot֊ը։ այն կարելի ա մաունթ անել։

root@devuan-pinephone:~# mount /dev/mapper/pmosroot /mnt/

մինչ chroot լինելը լաւ կը լինէր որ էդ համակարգը որի մէջ մտնում ենք, ունենար /proc, /sys եւ այլն պանակները, կպցնենք դրանք մեր օհ֊ից։՝

root@devuan-pinephone:~# mount --bind /proc /mnt/proc; mount --bind /sys /mnt/sys; mount --bind /dev /mnt/dev; mount --bind /dev/pts /mnt/dev/pts

սէնց բաներ ջենթու տեղակայելով եմ սովորել։

մինչեւ chroot֊ը նաեւ պէտք ա իսկական /boot֊ը կպցնել, թէ չէ /֊ի մէջ դատարկ պանակ ա /boot֊ը բնականաբար՝

root@devuan-pinephone:~# mount /dev/mmcblk2p1 /mnt/boot

հիմա ժամանակն ա chroot լինելու՝

root@devuan-pinephone:~# chroot /mnt

ու երեւի թէ initrd֊ն ա վնասուած։ այն կը ստեղծուի նորից եթէ միջուկը կրկին տեղակայեմ՝

root@devuan-pinephone:~# apk fix --reinstall linux-postmarketos-allwinner

այլապէս կարելի ա թարմացնել՝ apk update && apk upgrade ու յուսալ որ նոր միջուկի թարմացում կայ։

ահա, կրկին տեղակայելը էսպէս կատարուեց՝

(1/1) Reinstalling linux-postmarketos-allwinner (6.8.4_git20240405-r1)
Executing busybox-1.36.1-r25.trigger
Executing postmarketos-mkinitfs-2.4.0-r0.trigger
01:45:36.396990 Generating for kernel version: 6.8.4
01:45:36.397217 Output directory: /boot
01:45:36.397234 Unknown or no compression format set, using gzip
01:45:36.397294 == Generating initramfs ==
01:45:36.397316 - Using compression format gzip with level "default"
01:45:36.397420 - Searching for directories specified in /usr/share/mkinitfs/dirs
01:45:36.397615 -- Creating directories from: /usr/share/mkinitfs/dirs/00-initramfs-base.dirs
01:45:36.397924 - Searching for directories specified in /etc/mkinitfs/dirs
01:45:36.398130 - Searching for file lists from /usr/share/mkinitfs/files
01:45:36.398307 -- Including files from: /usr/share/mkinitfs/files/00-device-pine64-pinephone-modules.files
01:45:36.398537 -- Including files from: /usr/share/mkinitfs/files/00-initramfs-base.files
01:45:36.407352 -- Including files from: /usr/share/mkinitfs/files/30-postmarketos-bootsplash.files
01:45:36.408846 -- Including files from: /usr/share/mkinitfs/files/postmarketos-base.files
01:45:36.409185 - Searching for file lists from /etc/mkinitfs/files
01:45:36.409447 - Searching for hook scripts from /usr/share/mkinitfs/hooks
01:45:36.409600 - Searching for hook scripts from /etc/mkinitfs/hooks
01:45:36.410176 - Searching for kernel modules from /usr/share/mkinitfs/modules
01:45:36.410315 -- Including modules from: /usr/share/mkinitfs/modules/00-default.modules
01:45:36.448780 -- Including modules from: /usr/share/mkinitfs/modules/00-device-pine64-pinephone.modules
01:45:36.462556 - Searching for kernel modules from /etc/mkinitfs/modules
01:45:41.398502 initramfs completed in: 5.00s
01:45:41.398630 Unknown or no compression format set, using gzip
01:45:41.398655 == Generating initramfs-extra ==
01:45:41.398682 - Using compression format gzip with level "default"
01:45:41.398758 - Searching for file lists from /usr/share/mkinitfs/files-extra
01:45:41.399119 -- Including files from: /usr/share/mkinitfs/files-extra/00-initramfs-extra-base.files
01:45:41.441111 -- Including files from: /usr/share/mkinitfs/files-extra/30-unl0kr.files
01:45:41.535469 - Searching for file lists from /etc/mkinitfs/files-extra
01:45:41.535922 - Searching for hook scripts from /usr/share/mkinitfs/hooks-extra
01:45:41.536130 - Searching for hook scripts from /etc/mkinitfs/hooks-extra
01:45:41.541355 - Searching for kernel modules from /usr/share/mkinitfs/modules-extra
01:45:41.542575 - Searching for kernel modules from /etc/mkinitfs/modules-extra
01:45:54.584109 initramfs-extra completed in: 13.19s
01:45:54.584249 == Using boot-deploy to finalize/install files ==
==> Running hooks
==> kernel: device-tree blob operations
==> Checking free space at /boot
... OK!
==> Installing: /boot/initramfs
==> Installing: /boot/initramfs-extra
==> Installing: /boot/sun50i-a64-pinephone-1.1.dtb
==> Installing: /boot/sun50i-a64-pinephone-1.2.dtb
01:45:57.856197 boot-deploy completed in: 3.27s
01:45:57.881770 mkinitfs completed in: 21.49s
OK: 4880 MiB in 1281 packages
devuan-pinephone:/#

հիմա մնաց անջատել պանակները՝

root@devuan-pinephone:~# umount /mnt/sys
root@devuan-pinephone:~# umount /mnt/proc
root@devuan-pinephone:~# umount /mnt/dev/pts
root@devuan-pinephone:~# umount /mnt/dev

ու վերամեկնարկել համակարգը։ անջատեցի, հանեցի մաեմօ֊ի քարտը, որ ներքինից բեռնուի։ ու եղաւ։ (:

#տէք #մաեմօ #պոստմարկետօս #փայնֆոն #վերականգնում #օպերացիոն_համակարգեր #լինուքս #միջուկ #վերակենդանացում

բնօրինակ ծմակուտում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)

պիտակներ՝ Fix_broken_boot_partition                              տէք  մաեմօ  պոստմարկետօս  փայնֆոն  վերականգնում  օպերացիոն_համակարգեր  լինուքս  միջուկ  վերակենդանացում