2022-08-20-13515393

https://www.youtube.com/watch?v=aGjc-gsh834

մեզ մօտ էլ կան նման սիմուլեացիաներ՝ երեւան մոլլում մի ամբողջ եւրոպական քաղաքի փողոցներ են սիմուլեացիա անում, սալահատակով։

#քաղաք #նախագծում #մարդիկ #տարածք #քայլելի #միջավայր

բնօրինակ ծմակուտում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)

պիտակներ՝ քաղաք  նախագծում  մարդիկ  տարածք  քայլելի  միջավայր