2022-04-16-10611648

վերջ եւ նախանձելի բզբզանք՝ https://toobnix.org/w/vFsgSGuntvSimCy98hCY9p

#լսելիք #բզբզ #էլեկտրոնային #սինթ

բնօրինակ ծմակուտում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)

պիտակներ՝ լսելիք  բզբզ  էլեկտրոնային  սինթ