2022-04-12-10517767

աստուատ՝ https://toobnix.org/w/d75971a1-6038-4aa4-b86f-6594b42cd06e

ութ բիթանի աթարիով ա նուագում։

#աթարի #տեք #էլեկտրոնային #ռետրօ #ռետրոհամակարգչութիւն #կարգիչ

բնօրինակ ծմակուտում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)

պիտակներ՝ աթարի  տեք  էլեկտրոնային  ռետրօ  ռետրոհամակարգչութիւն  կարգիչ