2021-06-10-3778244

#ընտրութիւններ #ակտուալ #պատկերապատում

բնօրինակ ծմակուտում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)

պիտակներ՝ ընտրութիւններ  ակտուալ  պատկերապատում