զի հայ են։ ու չեն կարող առանց կայսերութեան։ դէ իրենք խորը չեն մտածել, իրենց համար դա բնազդային ա։ բայց դէ մի բան բնազդային ա հայերի համար, մի այլ բան՝ վրացիների։ այո։

ու դէ ստրուկի հոգեբանութիւնը հէնց սա ա։ այսպիսի պարզ օրինակով։

#ստրկութիւն #կայսերականութիւն

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)