գիտէ՞ք որ ռուսերէն «ստական» բառը փոխառուել ա պարսկերէն «էսթեքան» բառից, որն իր հերթին փոխառուել ա անգլերէն՝ «east tea can»֊ից՝ այսպէս էին անգլիացիներն անուանում իրանական «կոնքերով» թէյի բաժակները։

#ռուսերէն #պարսկերէն #անգլերէն #լեզու #ծագումնաբանութիւն

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)