մտնում ենք վաչագանի հետ պահեստամասերի խանութ, այնտեղ էլ տուփի միջից մեզ վրայ շուն է նայում։ վաչագանը հարցնում է՝ «էս միւս տուփերի մէջ է՞լ շներ ունէք» ու սկսում է տուփեր բացել փակել։

խցիկ՝ Jolla JP-1301 4_2mm F2_4