քեարթու նկար՝ արարատով ու աշտարակով։ ջիպերով արշաւախում է երեւան նկարելու տեղ գտնելու նպատակով։

ու տենց։

խցիկ՝ Jolla JP-1301 4_2mm F2_4