— պետութիւնը կայանում է որպէս անկախ, երբ ճանաչւում է այլ պետութիւնների կողմից։ այդպէս էլ յարաբերութիւնը․ մինչեւ դուք միայն իրար հետ էք հանդիպում, դեռ ոչ «ֆրենդզոն»֊ն է ճանաչուել, ոչ յարաբերութիւնը։ իսկ երբ ներկայացւում էք ընկերներին, համայնքին, արդէն պարզ է լինում, որ դուք միայն ընկերներ էք, կամ միայն ընկերներ չէք։

— ապա ստացւում է որ պէտք է դիտորդ՝ չափող, գրանցող սարք։ իսկ մինչեւ դիտորդի կողմից որեւէ ստատուսի ճանաչում, դուք միեւնոյն ժամանակ եւ յարաբերութեան մէջ էք, եւ յարաբերութեան մէջ չէք։

#զրոյց #յարաբերութիւններ #անորոշութիւն

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)