մտնում է մեր սենեակ՝

— Բա Արմենը ո՞ւր է։ — Այստեղ չի։ (անկապ չենք ասում որ արտագաղթել է)։ — Հմ։ — Ի՞նչ է պէտք՝ «յա զա նեգո»։ Ասէք ձեր խնդիրը, կը լուծենք։ — Չէ, ես հենց իրան էի ուզում… բանն այն է որ ես իր «իսուզու»֊ի դիմացն եմ փակել… ուզում էի ասել որ այդ ես եմ… — Էլի ճիշտ էք եկել։ «Թռուփեր»֊ն իմն է։ Ձեր համարը կասէ՞ք՝ կապուեմ եթէ պէտք լինի դուրս գալ։

#աշխատանք

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)