ֆրիդոմբոքսի ներկայացումը անցեալ տարի ապրիլին՝ http://moglen.law.columbia.edu/sflc2015/04_freedombox.webm

այնպէս էլ չհասկացայ արդեօք այն արդէն հասանելի է սպառողի համար։

այժմ միայն այս հնարաւորութիւններն են հասանելի, ասում են, որ մասնաւորապէս աւելացնելու են էլ․ փոստի սպասարկիչ, դիասպորա եւ/կամ գնուսոշլ։

մտածում եմ, արդեօք դիասպորան այդ սարքի համար չափազանց ծանր չէ։

յուսով եմ սարքը հասանելի եւ մատչելի կը լինի, եւ մարդիկ կառնեն, եւ դա զգալի կապակենտրոնացնի համացանցը։

#ֆրիդոմբոքս #ազատութիւն #ապակենտրոնացում #համացանց

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)