2015-12-13-1779926

խաղաղ է չէ՞

https://www.youtube.com/watch?v=Ua2loiGHZ38

խաղաղ գիշեր։

#բոնոբո #սեւ_աւազ #խաղաղ

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)

պիտակներ՝ բոնոբո  սեւ_աւազ  խաղաղ