կարդում էի fpc-3.0֊ին վերաբերող մեկնաբանութիւնները, պարզւում է այլեւս գրեթէ չեն գրում՝ «ո՞ւմ է սա պէտք, երբ կայ…», կամ «թաղէք», կամ «դեռ կենդանի՞ է»։ ընդամէնը տասնհինգ տարի պահանջուեց, որ հասկանան՝ նորմալ նախագիծ է, զարգանում է, շարունակելու է զարգանալ, համայնք կայ, հետաքրքիր բաներ անում են, լաւ է որ կայ, չի պատրաստւում մեռնել։ կենդանի է եւ վազում է։ ։Պ

#համայնք #պասկալ #ազատ_ծա #մեկնաբանութիւն #նախագիծ

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)