vpicl

vpicl__

ահա, Վիրտի PICL լեզուի կոմպիլյատորը, որ նախատեսուած է PIC16F84 միկրոկոնտրոլերներ ծրագրաւորելու համար, կարողացայ տեղափոխել Լինուքս, աշխատեցնել, եւ կոմպիլյացիա անել մի քանի թեստ։

ահա կոդը եւ գրառում վիշապ օբերոնի կայքում։

մինչ

պիտակներ՝ pic16f84  picl  երկաթ  էկրանահան  ծրագրաւորման լեզուներ  ծրագրաւորում  կոդ