— նիւ֊եօրքից գնում էինք լոս, վեց ժամ է էլի, էն աղջիկը համբուրգեր բան, բերել ուտում էր, ես էլ մտածեցի, էս ի՞նչ հարիֆ ա, սպասէր բերէին ուտելիքը։ սպասեցի, սպասեցի, չբերեցին։ պարզուեց, հարիֆը նա չէր։

#օդանաւ #զրոյց #չուերթ

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)