Բատիկեանը գրել է՝

Հեռաձայն ստացայ, աղջիկ մըն էր, ըսաւ՝ բարեւ ես Այսինչ Այնինչեանն եմ, Այսինչ.am/com կամ org կայքէջը կը ներկայացնեմ, ձեր հեռաձայնին թիւը Տիկին Պարոնեանէն գիտցայ եւ կ’ուզեմ ձեզի հետ interview ընել:
«Ինչի՞ մասին», ըսի:
«Տէ դուք գրող էք չէ՞, կարող ենք ձեր գիրքի մասին»:
«Բայց ես տպուած գիրք չունիմ»:
«Տէ ինչի մասին ուզում էք, կապ չունի»
«Ի՞նչ ըսել է՝ ինչի մասին որ կ’ուզեմ…»
«Ինչ որ ուզէք, վայ», ըսաւ նեղացած թոնով:
«Ներողութիւն, իսկ ինչո՞ւ համար որոշած էք ճիշդ ինծի դիմել»:
«Մեզ սիրիահայ մտաւորական ա պէտք»:
«Բայց ես սիրիահայ չեմ…»:
«Հա՞… բա խի՞ շուտ չէիր ասում..», ըսաւ բարկացած եւ հեռաձայնը երեսիս գոցեց:
Վերջ

#բատիկեան #հարցազրոյց #զրոյց

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)