2014-04-16-722724

տառապանքը մեր մահկանացու փորձառության մի մասն է։


@{Avatar Frau Horst ✪ ; frau_horst@despora.de} Չրք 16 Ապր 2014 11:13:14 AMT

b8d80726b1d1ad09

Hier ist aber wenig los….


#սփիւռք #դիասպորա #ուտենց

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)

պիտակներ՝ սփիւռք  դիասպորա  ուտենց