2014-04-05-703522

Արմեն Բադալեանի զրոյցները Սի լեզուի մասին՝ https://github.com/armenbadal/notes-on-c

#ծրագրաւորում #սի #զրոյցներ #տտ #գիրք #դասընթաց ###

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)

պիտակներ՝ ծրագրաւորում  սի  զրոյցներ  տտ  գիրք  դասընթաց