իմ ամենասիրած սքրինսեյւերի յեղինակին գտայ համացանցում

found the author of my favourite screensaver on the web: http://www.complexification.net/gallery/

#screensaver #programming #screenshot #xscreensaver #software #graphics #opengl #ծրագրաւորում #ծա #գրաֆիկա #էկրանահան

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)