btw on telegram

Delete any message on both ends in any private chat, anytime.

from here

when free software behaves, like it’s not free. what does it mean - software erases something from my computer, without letting me choose?

#telegram #freedom

p. s. deleted telegram account today. has nothing to do with this release, was getting too dependent on a centralized technology.

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)

ի դէպ՝

Delete any message on both ends in any private chat, anytime.

այստեղից

երբ ազատ ծա֊ն չի պահում իրան նէնց, ոնց որ այն ազատ ա։ ասենք՝ չես ուզում կարգչիցդ բան ջնջի, ո՞վ ա նա։ #տելեգրամ #ազատութիւն

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)