ինչ հետաքրքիր է։ հասքելի եւ պասկալի հանդէպ հետաքրքրութիւնը աճում եւ նուազում է ուսումնական սեմեստրերի պարբերութիւններով։ (:

համոզուել ինքնուրոյն։

#էկրանահան #ծրագրաւորման_լեզուներ #ադա #պասկալ #հասքել #ծրագրաւորում

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)