փաստօրէն, ստարդիկտը ունի ռեվերս փնտրելու հնարաւորութիւն։ it turned out, stardict has reverse (full text) search feature.

#փաստորեն #բառարան #ստարդիկտ #ռեվերս #որոնում #stardict #dictionary #reverse #search #full-text #feature

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)