ասք ուլիկի մասին՝ http://norayr.arnet.am/weblog/2014/03/15/ասք-ուլիկի-մասին/

այդ մարդկանց մէջ տաղտկալի տրտիմ սովետը բացակայում է։

#oolig #fast-food #ուլիկ #արագ֊սնունդ #սովետ #սփիւռք #նկար #ասք #ուտենց

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)