սա շան #շքանշան է, որի վրա պատկերված է Արալեզը։ իննսունականների սկիզբ, կարծում եմ։

this #medal for #dogs issued by #Armenian club “Aralez” I guess in the beginning of #90ies. Obviously, you can see the #dog - #god #Aralez on it (:

#արալեզ #aralez #շներ #ասվածներ

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)

սա շան #շքանշան է, որի վրա պատկերված է Արալեզը։ իննսունականների սկիզբ, կարծում եմ։

this #medal for #dogs issued by #Armenian club “Aralez” I guess in the beginning of #90ies. Obviously, you can see the #dog - #god #Aralez on it (:

#արալեզ #aralez #շներ #ասվածներ

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)