վիշապն էլ, պարզւում է սանսկրիտի վիշ (թոյն) արմատից է։ Վիշնու֊ն էլ է նոյն արմատից։ Շատ հետաքրքիր յօդուած է այստեղ

Անհեթեթ մեծ օձ, մանաւանդ ջրային, կէտ անասունը։

իսկ վիշապակ֊ը օձի ձագ է։

#վիշապաքաղ #վիշապացեալ #վիշապաշունչ #վիշապազունք #վիշապաձայն #վիշապակ #ვეშაპი #გველეშაპი #բառարան #ծագումնաբանութիւն #վիշապ ###

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)